Umowy

Dzisiaj wszystko musi być doprecyzowane „na papierze” , umowy ustne tak popularne w dawnych czasach straciły wartość, dlatego dobrze jest mieć jasno i klarownie spisane warunki współpracy zarówno z partnerem zagranicznym jak i krajowym . W ten sposób unikniemy wielu problemów . Niejednokrotnie zdarza się ,że nawet współpraca ze stałym partnerem kończy się w sądzie,a tam liczy się tylko to co napisane i podpisane przez osoby uprawnione , a nie ustne postanowienia .

Pomagamy przygotować i opracować umowy ,które zadbają o interesy Przedsiębiorcy i uregulują kwestie sporne ,które nie zostały uregulowane przepisami.

Umowy przygotowujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa , wiedzę i doświadczenie oraz potrzeby i wymagania Przedsiębiorcy.

1.Umowy (język polski i angielski) :

-Umowa sprzedaży (kupna -sprzedaży) z kontrahentem krajowym i zagranicznym (język polski i angielski)

-Umowa Przewozu Krajowego/Zagranicznego

-Umowa Spedycji,

-Umowa Przewozu Morskiego,

-Umowa Składowania/Magazynowania Towarów Spaletyzowanych,

-Umowa na Transport Kolejowy

-Umowa na Transport Morski , Przeładunki i Składowanie Ładunków Drobnicowych ( Masowych)

-Umowa na Transport Kolejowy i Obsługę w Porcie

-Umowa na Transport Kolejowy, Przeładunki i Składowanie Ładunków Masowych,

2. Inne dokumenty i umowy zależnie od potrzeb Klienta.