Oferta

Nasza oferta obejmuje pomoc w zakresie :

– obniżenia kosztów transportowo-logistycznych poprzez wprowadzenie najbardziej optymalnych rozwiązań logistycznych ,

-przygotowania dokumentacji handlowej , transportowej,magazynowej,logistycznej ,

-zawierania ,przygotowania i opracowania umów zabezpieczających interesy Przedsiębiorcy ze współpracującymi partnerami z dziedziny transportu i logistyki oraz zakupów i sprzedaży,

-doradztwa z zagadnień transportu i logistyki ,

– opracowania procedur jakościowych z zakresu transportu i logistyki oraz zakupów i sprzedaży,

-zawierania dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa ubezpieczeń,

-nawiązania współpracy z rzetelnymi partnerami,

-organizowania wszystkich rodzajów transportu (drogowy, kolejowy ,morski) , przeładunków oraz magazynowania ,

-reklamacji,

-szkolenia z konkretnego zagadnienia z dziedziny transportu i logistyki.