O nas

Doświadczenie i wiedza

jestem absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie , Byłam kierownikiem działu handlowego (10 lat)a następnie Głównym Specjalistą ds. Transportu i Logistyki (6 lat)w jednej z największych firm handlowych z branży chemicznej o zasięgu międzynarodowym . Przez ten czas zdobyłam wiedzę i doświadczenie z zakresu handlu ( zakupy zagraniczne oraz sprzedaż) , z dziedziny każdego rodzaju transportu i logistyki magazynowej oraz zarządzania zespołem .Przeszłam wszystkie szczeble kariery od Specjalisty poprzez Kierownika aż do Szefa Transportu i Logistyki całej firmy . Na każdym etapie moim zadaniem było obniżanie kosztów : zakupu, sprzedaży , transportu, logistyki ,negocjowanie warunków współpracy z Dostawcami , Klientami , Przewoźnikami , Spedytorami , Armatorami oraz rozwiązywanie trudnych spraw i problemów . Dodatkowo posiadam wiedzę z zakresu ubezpieczeń ,budowania oprogramowania informatycznego oraz procedur ISO. Posiadam szeroką wiedzę praktyczną , która poparta jest znajomością przepisów prawa. Znam przepisy Polskiego Prawa Przewozowego , Konwencji CMR , Konwencji CIM, Reguł Haskich , Kodeksu Morskiego , Ustawy SENT , Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów , Kodeksu Cywilnego w zakresie niezbędnych zagadnień.